Information om föreningen

Bjursås hembygdsförening bildades 1907 och är Dalarnas äldsta hembygdsförening. Vi arbetar aktivt med att vårda och bevara vår kultur, natur, miljö och våra fornminnen. Vi dokumenterar intressanta föremål, foton, handlingar och händelser med anknytning till Bjursås. Vi deltar vid samhälls- och miljöplanering och samarbetar med Bjursås Sockenråd, Falu kommun, företag och organisationer som stimulerar till sådant som gagnar vårt verksamhetsområde.