Styrelsen

2021-2022

Ordinarie ledamöter: Lars-Åke Björklund ordförande, Anette Bylund, Nissa Lotti Hansson, Hans Jonsson, Johan Andersson, Johan Björklund, Pers Karin Skogar, Irene Armyr

Suppleanter: Tora Eggemark, Anna Lundell Bohlin, Emil Tillman

Revisorer: Elisabeth Lööf, Nils Adolfsson

Revisorsuppleant: Britt-Marie Hammarström

Valberedning: Gunnar Eriksson sammankallande, Kristina Björklund, Bo Olsson