Styrelsen

2022-2023

Ordinarie ledamöter: Lars-Åke Björklund ordförande, Nissa Lotti Hansson, Hans Jonsson, Johan Andersson, Johan Björklund, Pers Karin Skogar, Irene Armyr, Jimmy Svanström

Suppleanter: Anette Bylund, Tora Eggemark, Anna Lundell Bohlin, Emil Tillman

Revisorer: Elisabeth Lööf, Matts Zetterström

Revisorsuppleant: Britt-Marie Hammarström

Valberedning: Veronica Mattsson, sammankallande, Bo Olsson, Anna Bonde