Styrelsen

2021-2022

Lars-Åke Björklund, ordförande

Anette Bylund

Nissa Lotti Hansson

Hans Jonsson

Johan Andersson

Pers Karin Skogar

Irene Armyr

Supleanter:

Anna Lundell Bohlin

Emil Tillman

Tora Eggemark

Adjungerad:

Anna Bonde

Revisorer:

Elisabeth Lööf

Nils Adolfsson

Revisorsuppleant:

Britt-Marie Hammarström

Valberedning:

Gunnar Eriksson, sammankallande

Kristina Björklund

Bo Olsson